Aquest espai està destinat a resoldre qualsevol consulta relacionada amb la jardineria , si teniu problemes de plagues, amb la gespa o altres temes, ompliu el següent formulari i intentarem resoldre els vostres problemes.

Consells per a la utilització :

  • Intenteu ser el màxim d’explícits en quan a la descripció de les plantes, donant-nos el nom si  el sabeu.
  • Si teniu problemes de plagues, detalleu al màxim els símptomes, i la descripció de la plaga.
  • Si heu de consultar temes més genèriques, intenteu esquematitzar i centrar-vos en el que us interessi.